Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Dhananjay Deshmukh

Others

3  

Dhananjay Deshmukh

Others

नकळत भिजले नयन...

नकळत भिजले नयन...

1 min
40


असता नदी किनारी मी

वाहत होता तो शांत पवन

आठवणीने व्याकुळ जीव

माझे नकळत भिजले नयन...


शांत वाहणार्‍या बघून नीराला

आठवले आईच्या कुशीतले बालपण

स्पर्शाने अलगद वार्‍याच्या त्या

माझे नकळत भिजले नयन...


पसरलेल्या सुगंधाने वार्‍याच्या 

आठवले शेणामातीने लिंपलेले अंगण

आले हुंदके हृदयातून अचानक

माझे नकळत भिजले नयन...


होती कडा नयनांची ओली

एकटाच मी जरी भोवती असता सारेजण

झाले अश्रू मग अनावर तेंव्हा

माझे नकळत भिजले नयन...


आठवतात क्षणोक्षणी मला

घालवलेले आईच्या सहवासातले क्षण

आज परत एकदा आठवता आई

माझे नकळत भिजले नयन...


Rate this content
Log in