Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Vasudha Naik

Others


3  

Vasudha Naik

Others


निसर्ग

निसर्ग

1 min 191 1 min 191

वृक्षारोपण करूनी

हरीत सृष्टी वाढवू या

निसर्गाचे रक्षण करू या

प्रदूषणास आळा घालू या...


पाहता हरीत निसर्ग

लता, वेली, पशू, पक्षी

नभ उतरू आलंय

मन पाखरू झालंय.....


हरीत हरीत देखणे

गालिचे पसरे चौफेर

निसर्गात फुललंय

नभ उतरू आलंय.....


गगनी मेघ विहरती

रिमझिम धारा बरसती

यात इंद्रधनू फुललंय

नभ उतरू आलंय.....


वृक्षांवरी, वेलींवरती

विहंग किलबिल करती

फांदीवरती घरटं बांधलंय

नभ उतरू आलंय.....


आदित्य पानाआडून

चमचम छान चमकतोय

गगन किरणांनी फुललंय

मन पाखरू झालंय...


Rate this content
Log in