Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

निसर्ग

निसर्ग

1 min
204


वृक्षारोपण करूनी

हरीत सृष्टी वाढवू या

निसर्गाचे रक्षण करू या

प्रदूषणास आळा घालू या...


पाहता हरीत निसर्ग

लता, वेली, पशू, पक्षी

नभ उतरू आलंय

मन पाखरू झालंय.....


हरीत हरीत देखणे

गालिचे पसरे चौफेर

निसर्गात फुललंय

नभ उतरू आलंय.....


गगनी मेघ विहरती

रिमझिम धारा बरसती

यात इंद्रधनू फुललंय

नभ उतरू आलंय.....


वृक्षांवरी, वेलींवरती

विहंग किलबिल करती

फांदीवरती घरटं बांधलंय

नभ उतरू आलंय.....


आदित्य पानाआडून

चमचम छान चमकतोय

गगन किरणांनी फुललंय

मन पाखरू झालंय...


Rate this content
Log in