Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

sneha gade

Others

4.2  

sneha gade

Others

निसर्ग

निसर्ग

1 min
11.6K


निसर्गाच्या सानिध्यात

मन माझे फार रमते

हलक्या-फुलक्या वेलींनी

हळुवारच मन माझे डोलते !


फुलासंगेेेेेेे माती संगे

वेगळेच नाते जुळते 

आंबा वृक्ष वटवृक्षांनी

लिंबोनिची वाट माझी मिळते !


आजचाा निसर्ग हा

सध्या तरी आहेेे प्रदूषणमुक्त

पुढच्या काळात येणार आहे

मोठे मोठे कल्पवृक्ष !


निसर्गाचे पर्यावरणात

आहे पावसाचेेेे आगमन

नदी नाल्या सागर भरेल

तोच राखेेल पर्यावरण !


हवा पाणी सूर्यप्रकाश

त्यात पावसाच्याा धारा

काळेेेे काळे ढग येई 

मोरांचा नाचतो पिसारा !


Rate this content
Log in