Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Daivashala Puri

Classics

3  

Daivashala Puri

Classics

निशाराणी

निशाराणी

1 min
11.6K


आता हळूहळू ती होईल सांजवेळ 

आकाशी तारकांचा रंगेल छान खेळ 


थकून भागून घरी निघे दिनकर 

भेटी तव सख्याच्या निशाराणी आतुर 


सजून वाट पाहे निशा दिनकराची 

मनात हुरहुर आतुरता भेटीची 


पेटवून चांदण्याचे दिवे अंगणात 

काहूर आठवांचे तेवणाऱ्या दिव्यात


मनी मिलनाचे घेऊन स्वप्न नयनी 

गालात हसे गोड हळूच निशाराणी


Rate this content
Log in

More marathi poem from Daivashala Puri