Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

मन

मन

1 min
179


मन पाखरू

त्याला कशी आवरू

धावतय सारखंच कशी सावरू....


मन

गतकालात जातेय

धाव धाव धावतेय

स्मृतीचे गंध छान अनुभवतेय...


मन

कधी रडते

कधी हसते, आनंदते

आठवणी अंतरी कप्प्यात उलगडते....


मन

हळूच उडते

ह्रदयातून खूश होते

स्वप्नांच्या हिंदोळ्यावर छान झुलते...


मन 

फारच खेळकर

चतूर, मोहक, चंचल

ध्येयवेडे, निरीक्षक तरीही खोडकर....


Rate this content
Log in