Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Nagesh Tayade

Others

3  

Nagesh Tayade

Others

मिटलेले डोळे

मिटलेले डोळे

1 min
198


मिटलेले डोळे हे माझीच, 

अंतयात्रा पाहत होते..

आसवांच्या शब्दांनी सारे,

माझी आठवण काढत होते..


आठवणींच्या पिंजऱ्यात,

सर्वांचे मन हे गुंतलेले होते..

सुख दुःखाच्या जाळ्यातून,

देह माझे सुटलेले होते..


न कळत भावना दुखावलेले, 

ते ही आज रडताना दिसत होते..

शब्दांचा बांध फोडूनी,

माझे जीवन सर्वांना सांगत होते..


आज कळतंय, 

जीवन हे एकदाच मिळणार होते..

नात्यांची जपवणुकीत,

मन हे नेहमी अडकणार होते..


नात्यातली जपवणूक मी,

मिटलेल्या डोळ्यांनी पाहत होतो..

आसवांच्या शब्दांनीच,

माझी अंतयात्रा मी सांगत होतो..


Rate this content
Log in