Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Prachee Patil

Inspirational

3  

Prachee Patil

Inspirational

माझी तुळशी माय

माझी तुळशी माय

1 min
11.6K


दारी माझ्या अखंड उभी, 

माझी तुळशी माय, 

तुळशीशिवाय पांडुरंगास, 

कसलीच माया नाय


तिचे लग्न लागल्याशिवाय, 

शुभकार्य नाही, 

पंढरीच्या वारीमध्ये, 

डोई तुळसामाई


संजीवनी तू, बहुगुणी तू, 

अनेक रोगांवर औषध तू, 

तुझी पाने, मंजिरी, मुळी, 

सर्वांत आहेस उपयोगी तू


सांजवेळी तुझ्यापाशी, 

दिवा तेवत राही, 

अखंड राहो सौभाग्य माझं, 

प्रार्थना तुझ्या पायी


Rate this content
Log in