Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

माझी मुलं

माझी मुलं

1 min
230


माझा रंगीतसंगीत खडू

माझी वाट पाहतोय

माझा काळा काळा फळा

मला ये म्हणून खुणावतोय...


पण हाय! काय करावे?

बाहेरच पडता येईना

कोरोनाने हाहाकार माजवलाय

काहीच सध्या उमजेना....


माझी मुलं नाचताना आठवतात

निरागस चेहरे समोर येतात

बाई, बाई हाक कानी येते

सतत हेच भास हो होतात....


अभ्यास देतेय व्हाॅटसॅपवर

पण तन, मन शाळेत असे झालेय

कधी माझ्या पाखरांना भेटतेय

असे मला सदैव वाटतेय.....


तो परिपाठ, ती चिमणी पाखरं

सारे सारे मी मिस करतेय

त्यांचे माझ्यावरील प्रेम

सतत मला आठवतेय,......


Rate this content
Log in