Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

JYOTI GOLE

Others


3  

JYOTI GOLE

Others


क्षमता

क्षमता

1 min 385 1 min 385

ओळख तू तुझ्यातील क्षमता सारी सुखे असतीलही तुझ्या पायाशी पण कितीही म्हटलं

तरी सोन्याचा पिंजराच तो

त्या पिंजराच्या बाहेर आहे उत्तुंग आकाश आणि ते खुणावतय तुला कर्तृत्वाची

झेप घेण्यासाठी

पण तू मात्र अडकून पडलीस बाईपणात अन् आईपणात

मी म्हणत नाही मुळीच तुला की तू अगदीच सोडून दे तुझा प्रिय पिंजरा पण कधीतरी घेत जा भरारी ह्या उत्तुंग आकाशात

आणि देत जा तुझ्यातील क्षमतेला तूच न्याय

ओळख तुझ्यातील क्षमता आणि दे तूच न्याय


Rate this content
Log in