Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Sandip Todkar

Others

3.9  

Sandip Todkar

Others

कोरोना

कोरोना

1 min
29


आली आली ही महामारी

कोरोना तिचे नाव ।

जगणे हे झाले दुर्धरॊ

आयुष्याचा मोडे डाव ।।ध्।।


सर्दी, शिंका, खोकला 

हा सुरवातीचा बनाव ।

घसा ही दुखे तीव्र

डोके ही दुखे फार ।।१।।


श्वास कोंडे घेताना 

जणू जवळी आला हा काळ ।

घाबरुणी जीव वेडा 

होई हृदयविकाराचा शिकार ।।२।।


हात धुवा सातत्याने

बांधा तोडांवर हा मास्क ।

दो गज की दूरी

हा सध्या तरी ऊपाय ।।३।।


सेवन करा ऊष्ण पाणी

शीतपेयावर बहिष्कार ।

घरगुती जेवण हे अम्रुत

बाह्यखाद्यपदार्थ हा जणू विकार ।।४।।


लॉकडाऊन सर्व देशभर

घरी बसूनी जणजण बेजार ।

थांबली अर्थव्यवस्थेची चाके

उद्भभवला बेकारीचा प्रकार ।।५।।


आता खर्च फक्त संचिताचा

नाही शिलकीचा व्यवहार ।

धाय मोकलोणी रडतो

हा गरीबीचा शिकार ।।६।।


थांबले दळणवळण 

थांबले शिक्षण ।

आता मोबाईलवरुन

ऑनलाईन संस्कार ।।७।।


जिथे निषेध असे मोबाईलचा

तेच करती त्याचा प्रचार ।

आत्महत्या करतो आहे रे भोळा

गरिब विद्यार्थ्यांचा मायबाप ।।८।।


थांबव आता हे कोरोना संकट

कर विघ्नहर्त्या त्याचा संहार ।

निसर्ग जरी झाला सुंदर तरीही

फक्त जगा निरागस स्वच्छंद हे

शिकवून जात आहे दोनहजार वीस साल  ।।९।।


Rate this content
Log in