Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

akshata alias shubhada Tirodkar

Children Stories Classics

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Children Stories Classics

कंपास बॉक्स

कंपास बॉक्स

1 min
61


अजूनही आठवतो तो लहानपणीचा कंपासबॉक्स 

जो बाबांनी आणलेला माझ्यासाठी खास 


चौकोनी आकाराचा त्यावर हसणारा मिकी माऊस 

दोन कप्प्याचा रंगेबेरंगी रंगांनी शोभे खास


त्यात चार पेन्सिल विविध रंगाच्या खोडरबरची जोडी 

घराच्या आकृतीचा शार्पनर उठून दिसे त्यात भारी 


काचेसारखी स्प्ष्ट दिसणारी पट्टीही त्यात होती 

माझ्यासाठी तर तो झाला होता जवळचा साथी 


चॉकलेट त्यात कधी मी ठेवीत असे

तर खाऊसाठी दिलेले पैसे 


कोणालाही हात लावू देत नसे मी त्याला 

शाळेत दिमाखात नेत असे मी त्याला 


पण एकदा असे घडले माझ्या हातून पडून 

त्याचे झाले दोन तुकडे आतून 


रडत गेले मी बाबांना दाखवायला बाबा म्हणाले

तुटला तो होऊ शकत नाही दुरुस्त 

उद्या आणीन तुझ्यासाठी या पेक्षा मस्त 


मला तर रडू आवरेना 

मला हाच कंपास हवा म्हूणन माझा हट्ट संपेना

 

बाबांनी मला समजावले उद्या तूच ये आणि असाच कंपास घे म्हणाले 

त्यावर मी शांत होऊन मनाला सावरले 


दुसऱ्या दिवशी तो तुटलेला कंपास होता डस्टबीनमध्ये 

पण इतकी वर्ष होऊन राहिला मात्र माझ्या आठवणींमध्ये 


Rate this content
Log in