Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ashwini Jadhav

Others

4.1  

Ashwini Jadhav

Others

काहीतरी हरवलं

काहीतरी हरवलं

1 min
390


रातराणीच्या गंधातून तिचे

हळवेसे माेहक क्षण

काजव्यांचे इवल् कण,

पान गळतीत हरवले पालविचे

ते काेवळे मन,

विचारांचे ओले सण....

काहीतरी हरवलंय.

भावनांच स्पर्श,शब्दाचा अर्थ.

डाेळयातील आसवे,गेली सारी व्यर्थ.

लाजाळूच लाजण,दवांच भिजणं

हरवलंय मनाच मनामध्ये रूजणं.....

जाणलंय आज पुन्हा

काहीतरी हरवलय,

या कल्पनेन कित्येक रत्र

मला विचारांमध्ये झुरवलय....


Rate this content
Log in