Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

UMA PATIL

Others


2  

UMA PATIL

Others


झरा

झरा

1 min 178 1 min 178

झरा वाहू दे

तुझ्या- माझ्या प्रेमाचा

तोल जाऊ देऊ

नकोस मग मनाचा


वाहिल झरा प्रेमाचा

तू विचारून तर बघ

माझ्यावर प्रेम एकदा

करून तर बघ


स्वार्थी नाही मी

कितीदा सांगू तुला

प्रेम झऱ्याप्रमाणे शुद्ध

जाणून बघ मलाRate this content
Log in