Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Suresh Kulkarni

Others


3  

Suresh Kulkarni

Others


जगू या !

जगू या !

1 min 12K 1 min 12K

हे जीवन

बदलते रंग अपुले 

क्षणोक्षणी

दुष्काळ कधी तर कधी

पूर हा वेड्यासारखा !


आता ऊन्हे होती

होते खूष सारे

मळभ दाटूनी

वादळ हे कसे आले ?


होते क्षण सोनेरी

मधेच दुःख दाटले

वेगवेगळे अनुभव

येती याच जीवनी !


चला पुढे चला

सावरा स्वतःला

प्रियजना सावरा

करा तुम्ही प्रगती


सौख्य ही कल्पना मनाची

परिस्थिती ठरवते

सुख काय आहे !

आवडे कुणा हुकूम

कुणा स्वैर फिरणे!


पण रहा सावध सदा

दबा धरुन आहे वैरी ईथे

आवरा भावना

शिस्त ठेवा थोडी तरी !


एकच सांगणे शेवटी

कायदा हा निसर्गाचा

तुम्ही आम्ही मुले

याच निसर्गाची !


Rate this content
Log in