Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sonam Thakur

Others

3  

Sonam Thakur

Others

जान्हवी....एक जीवनवाहिनी

जान्हवी....एक जीवनवाहिनी

1 min
33


नदी वाहते जरी संथ

तरी तिचं कार्य आहे प्रचंड

तिच्याकडून एक नक्कीच शिकावं

काही न ठेवता स्वतःकडे सतत वाहत राहावं


गावच्या नदीचा वेगळाच थाट

कधी वाहते घेऊन नागमोडी वाट

तिचे कार्य आहे खूप महान

भागवते साऱ्या जीवांची तहान


नदीकाठच्या मंदिराला ती स्पर्शून जाते

जणू भगवंताला ती पुजून येते

तिच्या पाण्यावर सर्व करतात शेती

पावसात पूर आल्यावर वाटते मात्र भीती


डोंगर दर्या पार करून

मिळते ती सागराला

अथक प्रयत्नानंतर

यश येतं तिच्या संघर्षाला


Rate this content
Log in