Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Rajendra Vaidya

Others

2  

Rajendra Vaidya

Others

ही आणि ती

ही आणि ती

1 min
24


ती भिजते पावसात, अंतरातही भिजते

ही लाजत अंतरात पावसात ती बुजते

नजरेचे भिरभिरणे ते भिजणे थरथरणे

लाजूनिया अवघडणे गीत तिथे गुणगुणने

ते गुंजन, मन रंजन, मानसीच्या तिज कळते

वय अल्लड दोघींचे साजाविन सजण्याचे

मदन बाणांच्या जखमा काळजात जपण्याचे

ओलेती तिज पाहून, ही उरात हुळहुळते

थेंब कनक अलंकार, ती जपते अंगाव

शीश महल धाराचा भेदूनिया आरपार

ही घुसते मनमनात हिच्यातूनी ती फुलते


Rate this content
Log in