Deepa Vankudre

Others


4.5  

Deepa Vankudre

Others


गुलामगिरी

गुलामगिरी

1 min 12 1 min 12

रातंदिवसाची धावपळ 

कशासाठी तर पोटासाठी

पोट भरलं तरी ही सवय

लागते धावायची पैशापाठी 


सारे जवळ असले तरी 

वेळ नाही थांबण्यास 

आजूबाजूच्या गमती 

मिळत नाही पहाण्यास 


असूनही मिळवण्याच्या 

गाडी, बंगला, चाकर,

बनतो गुलाम सवयींचा,

पुरे न का एक भाकर?


पहाटेचा गार, शांत वारा

श्वासात कधीतरी घ्यावा 

सुर्याची किरणे पसरता

पक्ष्यांचा कलरव ऐकावा


पुनवेच्या टिपूर चांदण्याने 

न्हाऊ घालावे तनाला 

ढगां आढचा चांदोबा दिसता 

आनंद भरू द्यावा मनाला


पैसाच नसतो सर्व काही 

बुद्धीला कसे पटवावे 

या छोट्या छोट्या गोष्टींनी

आयुष्य हे कसे नटवावे!


Rate this content
Log in