Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others

4  

Vasudha Naik

Others

गेटटुगेदर

गेटटुगेदर

1 min
38


वय झाले हो आता पन्नाशीचे

मित्र मैत्रिणी नवे सापडले

होते ते जुनेच १९८२ सालातले

दहावीच्या बॅचचे पुन्हा सारे मिळाले...


अहो वय झाले तरीही या मुलांचा

खोडसाळपणा नाही हो गेला

आलोय समूहात एकत्र व्हाॅटसॅपवर 

यांच्या दंगा मस्तीने पुन्हा आनंद झाला...


बोलतो हसतो खिदळतो भांडतो

हे सारे लहानपणीचेचे परत अनुभवतो

खरचच आमच्यासारखे आम्हीच असू

सारे मैत्रीचे सुख आम्ही उपभोगतो...


शाळेतील ती मस्ती ,खोडकरपणा

बाईंचे,सरांचे आम्हांला रागावणे 

सारे सारे परत बोलून धमाल करतो

गतकालीन गप्पात मग मोदाने रमणे...


नुकतेच गेटटुगेदर केले आमच्या बॅचने

सर्व बाई, सर यांना आमंत्रीत केले

मुले सारी एकत्र जमली फलटणमधे

सर्व खूप खूप खूप आनंदी झाले...


सर्वांची पुन्हा पन्नाशीत नवी मैत्री झाली

बाईं,सरांनी आम्हा सर्वांना शाबासकी दिली

सर्वांनी खेळीमेळीने कार्यक्रम पार पाडला

सर्वच मुले मुली खुशीत,आनंदीत आली.....


Rate this content
Log in