Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Deepa Vankudre

Classics

4  

Deepa Vankudre

Classics

गौरीची ओवी

गौरीची ओवी

1 min
100


पहिल्या ओवीला येई|

आगमन गौरी माई|

माहेरवाशीण सई|

सोनपावलांनी बाई||


सडा रांगोळी घालूया|

कळ्या माळेत ओवूया|

आवाहन ते गाऊया|

घट डोई फिरवूया||


नथ लावून सजवू|

शालू नेसून मिरवू|

माथी कुमकुम रेखू|

लिंबलोण उतरवू||


तिचा मोठा थाट-माट|

फुले पेरलेली वाट|

चंदनाचा बसण्या पाट|

भोजनास चांदी ताट||


मांडू फराळ, आरास|

भाजी-भाकरीचा घास|

घरी भरला उल्हास|

भादव्याचा पुण्य मास||


सुहासिनी नटतील|

महालक्ष्मी पुजतील|

जागराला त्या येतील|

परंपरा जपतील||


Rate this content
Log in