Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Snehal Gapchup

Others

4.5  

Snehal Gapchup

Others

एकमेका भेटणे

एकमेका भेटणे

1 min
78


एकमेका भेटणे अन पाहणे किति आवश्यक. 

मने जुळता, कामे होतील सहजच.

कधी कधी 'आहात कसे ' हे विचारणे ही नाही उमगत. 

मानवी असण्याला समूहाची भावनाच ही उपजत. 

मूलतः नाही सुखाचा हव्यास,

मानवाला मानवाचाच आहे ध्यास. 


Rate this content
Log in