Pallavi Udhoji

Others


4  

Pallavi Udhoji

Others


दवबिंदू थकलं

दवबिंदू थकलं

1 min 23.6K 1 min 23.6K

रात्रभर खेळून

  एक दवबिंदू थकलं

आणि गवताच्या पानावर

अलगदपणे झोपल


Rate this content
Log in