Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Maharudra Popade

Inspirational

3.1  

Maharudra Popade

Inspirational

दिवस

दिवस

1 min
57


दिवस दिवसाचा असतो

माणसाने केलेल्या

कर्माचा असतो!


झुंजूमुंजुला उजाडणाऱ्या

पहाटेचा असतो!

अन् मावळतीला उधळणाऱ्या

गुलालाचाही असतो!!


चिव-चिवाट करणाऱ्या

चिमण्यांचाही असतो!

अन् कुहू-कुहू करणाऱ्या

कोकिळेचाही असतो!!


होत्याचे नव्हते करणाऱ्या

भूकंपाचा असतो!

अन् त्सुनामीने उठणाऱ्या

लाटांचाही असतो!!


दिवस मरणाऱ्या

माणसांचाही असतो!

अन् गोड जेवणं करुन

विसावणाऱ्या माणसांचाही असतो!!


Rate this content
Log in