Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shila Ambhure

Children

3  

Shila Ambhure

Children

दिशाज्ञान

दिशाज्ञान

1 min
11.6K


मॅडमने आज

शिकवल्या दिशा

समजेना मला

ध्यानी ठेवू कशा?


वर्गात एकटी

बसले रुसून

बाईच बोलल्या

गालात हसून


सकाळी उठून

बघ सूर्याकडे

पूर्व दिशा तीच

ध्यानी ठेव गडे


दिशा पश्चिमेची

पाठीमागे असे

समजाया काही

अवघड नसे


उत्तर दिशा ही

असे डाव्या हाती

दक्षिणेची मग

उजव्या गं हाती


अशा आहेत या

मुख्य दिशा चार

उपदिशाही ना

अवघड फार


लक्षात असू दे

एक सोपा मंत्र

पू द प उ आणि

आ न वा ई तंत्र


घडयाळाचे काटे

फिरतात जसे

दिशांचे तंत्रही

मनी ठेव तसे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Children