Bharati Sawant

Others


2  

Bharati Sawant

Others


धागा प्रेमाचा (चारोळी)

धागा प्रेमाचा (चारोळी)

1 min 3 1 min 3

बांधते बंधूराजा मी

धागा माया प्रेमाचा

ठेवलाय जपूनीच

बंध तुझ्या घामाचा


Rate this content
Log in