Suresh Kulkarni

Others


3  

Suresh Kulkarni

Others


दे हाता

दे हाता

1 min 231 1 min 231

काहीच न सांगता

काहीच न शिकवता

सोडलेस तू मला भवसागरी

या भवसागरी .....!


खातो गटांगळ्या

घेतो आगळ्या वेगळ्या 

अनुभूति मी या भवसागरी

भवसागरी .....!


तूच तार मज कर पार

होते दमछाक फार

तरता तरता हात मारता

भवसागरी

या भवसागरी.....!


हरलो हरलो देवा

अगतिक जाहलो

थकलो रे पुरता मी

भवसागरी.....

या भवसागरी.....!


Rate this content
Log in