Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sandhya Bhangare

Inspirational

4  

Sandhya Bhangare

Inspirational

दादा

दादा

1 min
144


दादा,

माझा हात तुझ्या हातात 

असाच राहू दे,

आयुष्याच्या कठोर वळणावर

कठोरातील कठोर वाट असू दे...


दादा,

माझा हात तुझ्या हातात

असाच राहू दे,

माझ्या जीवनातील प्रत्येक क्षणाला

तुझीच साथ असू दे...


दादा,

माझा हात तुझ्या हातात

असाच राहू दे,

राखीच्या प्रत्येक धाग्यात

तुझं प्रेम वाहू दे...


दादा,

माझा हात तुझ्या हातात

असाच राहू दे,

बांधते दादा मायेने राखी

दीप सारे उजळून दे...


दादा,

माझा हात तुझ्या हातात

असाच राहू दे,

अशीच फुलावी प्रीत आपली

हळवी रेशीमगाठ होऊ दे...


दादा,

माझा हात तुझ्या हातात

असाच राहू दे,

हरवू नको दादा मला

प्रेम सारं साठू दे...


दादा,

माझा हात तुझ्या हातात

असाच राहू दे,

असला जरी दूर दादा

मी तुझी ताई, हा विश्वास कायम असू दे...


दादा,

माझा हात तुझ्या हातात

असाच राहू दे...


Rate this content
Log in