Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Deepa Vankudre

Others

4.0  

Deepa Vankudre

Others

बंधु प्रेम

बंधु प्रेम

1 min
43


मान देवमाणसाचा नाते सोज्वळ प्रेमाचे, ज्येष्ठ बंधू आदराचा, बंध अतूट जन्माचे!


खेळ लहानपणीचे, कधी दंगा, कधी मस्ती, कधी रुसवा, फुगवा, कधी अबोल्याची धास्ती!


मुक्त जेव्हा बालपण, बागडलो, खिदळलो येता निरोप घटिका, मूक आसवे गाळलो


झंझावते आली किती, साथ सदैव राहिली, धुरा राखीच्या धाग्याची, त्याने नेहमी वाहिली!


माता-पिता, बंधु-सखा, दादा माझा जिव्हाळ्याचा, पुण्य कर्माचे सुफळ, भाऊ मिळाला भाग्याचा!


Rate this content
Log in