Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Rucha Rucha

Others


5.0  

Rucha Rucha

Others


अश्रू

अश्रू

1 min 205 1 min 205

ओथंबलेल्या भावनांनी

कंठ आलाय दाटून

भावनांच्या अलवार धक्याने

अश्रू ही गेलेत गोठून।।


शब्द होतात मुके

अक्षरांची होते घालमेल

भावनांच्या या जगात

नसतो कोणाचा ताळमेळ।।


अश्रू कधी सुखाचे

बनतात कधी दुःखाचे

व्यक्तीं प्रमाणे बदलतात

त्यावर अधिकार कोणाचे?।।


Rate this content
Log in