Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Deepa Vankudre

Children Stories

4.4  

Deepa Vankudre

Children Stories

अंगाई

अंगाई

1 min
44


चंदा करी गाई गाई, जोजवते बाळा आई..

पाडस गऊच्या कुशीत, गवताच्या मऊ उशीत..


कृष्णबाळा, यशोदामाई लडिवाळे गाई अंगाई..

चांदण्या त्या नभातल्या लुकलुक करत झोपल्या..


पापण्या त्या चिमुकल्या, झोपेने पाहा जड झाल्या..

स्वप्ननगरीची राणी येईल, सोनुल्यास परीदेशी नेईल!


Rate this content
Log in