Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Anil Pandit

Others

3  

Anil Pandit

Others

आयुष्याच्या सहवासात

आयुष्याच्या सहवासात

1 min
49


आयुष्याच्या सहवासात

मन मोहरून जातं

कितीही त्याचा सहवास

असा हा हवा हवासा प्रवास


आयुष्याच्या सहवासात

क्षण सोनेरी क्षण चंदेरी

वेचले असे पुन्हा पुन्हा

नव्याने जीवन जगले


आयुष्याच्या सहवासात

मनाचे फूल हे नेहमीच

सुगंधी उमलते ठेवले

काटयांचा स्पर्श कितीही झाला

तरीही जीवन फूल फुलवत ठेवले


आयुष्याच्या सहवासात

हिरव्या हिरव्या पानात

पाहिले मी जग आता

सावलीच्या उन्हात


आयुष्याच्या सहवासात

वाट ही अशी जीवनाची

चालत राहिलो चालत राहिलो

कधी न थांबण्यासाठी


आयुष्याच्या सहवासात

मी पक्षी होऊन उडतो

सुखाच्या धारा झेलून

आनंदाच्या झाडावर बसतो


आयुष्याच्या सहवासात

रंगीत इंद्रधनुष्य होऊन

सप्तरंग भरतो जीवनात


आयुष्याच्या सहवासात

आंधर्‍या रात्रीत मी

उद्याची सुखं सोनेरी

पहाट पहातो भविष्यात

आयुष्याच्या सहवासात

मी नेहमीच खुश आसतो


आयुष्याच्या सहवासात

असे कितीक क्षण पहातो

तेच आयुष्य तोच सहवास

पुन्हा नव्याने मी अनुभवतो


Rate this content
Log in