Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Jyoti Sakpal

Others

3  

Jyoti Sakpal

Others

आयुष्य तू ही थोडं जगून घे

आयुष्य तू ही थोडं जगून घे

1 min
171


काळानुसार बदलत जाण ही वृत्ती तुझी 

प्रत्येक परिस्थितीला तोंड देणं हि प्रवृत्ती तुझी

धाव तुझी घड्याळाच्या काट्यासारखी,

थांबत नाहीस तू कधीच

यशासाठी जगत राहिलास,

स्वतःसाठी तू जगला नाहीस कधीच

विश्वास ठेव स्वतःवर, तुझ्या मनगटाच्या बळावर

जग तुला ओळखूदे तुझ्या कर्तृत्वावर

काय हवं ते समजून घे, आयुष्य तूही थोडं जगून घे


Rate this content
Log in