Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Snehal Gapchup

Others

3  

Snehal Gapchup

Others

आठवणींचे डोंगर

आठवणींचे डोंगर

1 min
104


ऐका मागून ऐक डोंगर हिरव्या गच्च आठवणीं बहरलेले. 

धूसर ते काहींचे दिसणे पण त्यांचे ते स्पष्ट असणे. 

मी काहीच ना त्यांच्या पुढती असे भासणे.

आता आश्चर्य वाटते असे त्यांना चढून पार केले कसे? 

मागे वळूनी पाहता सगळे आगळेच भासते. 

"नयन रम्य हे आयुष्य माझेच का होते?" असे वाटते. 

आठवतात ते फक्त छोटे छोटे किस्से, 

भेटलेली काही माणसे आणि दिसलेली ती दृश्ये.


Rate this content
Log in