Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Neeraj Atram

Others


3  

Neeraj Atram

Others


आस

आस

1 min 182 1 min 182

आस होती तीला भेटण्याची

किमया ही आहे निसर्गाची


अंधारात वाट

मी शोधत आहे

काळोखाच्या रात्री

चांदण्यांची साथ आहे


लूकलूकनारे तारे

वाट दावत आहे

रात्रीची गार हवा

स्पर्शून जात आहे


ती जवळ आल्याचा

भास होत आहे

माझ्या हृदयाचे दार

स्वागतास उभा आहे


ही पहाटेची थंडी

सांगून जात आहे

दवबिंदूत तीचे

प्रतिबिंब शोधत आहे


सजनीच्या मिलनाची

वाट बघत आहे

हर्षून आनंदाचे

गीत गात आहे


Rate this content
Log in