Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

विजयकुमार देशपांडे

Tragedy

2  

विजयकुमार देशपांडे

Tragedy

आपण काही खरडत नाही...

आपण काही खरडत नाही...

1 min
2.8K


आपण काही खरडत नाही 

इतरांचेही भावत नाही..


करती मिळून इतर चांगले 

खीळ घालतो करमत नाही.. 

 

वरचढ होतो दुसरा कोणी 

पाण्याशिवाय पाहत नाही..


बोलत नाही आपण काही

दुसऱ्याची री ओढत नाही..


सरकत नाही कधी पुढे तो

मदतीलाही धावत नाही..


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy