Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shrikant Kumbhar

Others

4.5  

Shrikant Kumbhar

Others

आई-बाबा

आई-बाबा

1 min
11.7K


आपला चेहरा बघायच्या आधीपासून,

जी आपल्यावर प्रेम करते,

ती आपली आई असते...


स्वतः पेक्षा जास्त प्रेम आपल्यावर करतात,

ते आपले बाबा असतात...


आयुष्यात दोन व्यक्तींची काळजी घ्या,

पहिली म्हणजे आपण जिंकण्यासाठी

स्वतः हारत आलेले बाबा...


आणि


आपल्या हरण्याला जिकणं म्हणणारी आई...


आपल्या आयुष्यातील खर यश म्हणजे,

आपल्यामुळे आई-बाबांच्या...

चेहऱ्यावर आलेला आनंद आणि समाधान ☺️


Rate this content
Log in