Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Indushree L E

Others


4.6  

Indushree L E

Others


ಯಾಕೇ??

ಯಾಕೇ??

1 min 102 1 min 102

ನೀನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನುಡುಕಿ ಕಾದಿದ್ದೆ

ಜಗಮರೆತು ಮಲಗಿರಲು, ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದೆ

ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟಿರಲು, ಪಾಯದಲೇ ನೀನಿದ್ದೆ

ಯೋಚಿಸುತ ಕುಳಿತಾಗ, ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ನೀನಿದ್ದೆ

ಎಂದು ನಾ ಬರೆಯುವುದು, ನಿನಗೊಂದು ಕವಿತೆ

ನಿನ್ನನೇ ಕಾದರೂ,ನೀನೆಲ್ಲೊ ಕಳೆದಿರುವೆ ಯಾಕೇ??


Rate this content
Log in