Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shiqran Sharfuddin

Others

5.0  

Shiqran Sharfuddin

Others

ಗಜಲ್

ಗಜಲ್

1 min
72


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತರೂ, ಹಣೆಬರಹ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರೂ ಅಳುವೇ ಬರುವುದು!

ತಿರುಗಿ ಭೂತ ನೋಡಿದರೂ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಚಿಂತಿಸಿದರೂ ಅಳುವೇ ಬರುವುದು!


ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು;

ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಳುವೇ ಬರುವುದು!


ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ಹೋದರೂ, ಜನನಿಬೀಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ,

ಆ ಚೆಲುವಾದ ಮುಗ್ಧ- ರಮಣೀಯ ಚಹರೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ ಅಳುವೇ ಬರುವುದು!


ಪ್ರತಿ ಕತ್ತಲಿನ ಇರುಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಸುವುದು ಅದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ ತಂಪಾದ ಹನಿಗಳು;

ಆದರೆ, ಇಂದು ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಅಳುವೇ ಬರುವುದು!


ದೇವನನು ದೂಷಿಸುವುದೋ? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜರೆಯುವುದೋ? ತಿಳಿಯದು;

ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಕಲ್ಪನಾಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿದರೆ ಅಳುವೇ ಬರುವುದು!


Rate this content
Log in