Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kalpana Nath

Others

3  

Kalpana Nath

Others

ಏನು ಫಲ

ಏನು ಫಲ

1 min
17


 


ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟದಾ ಹೃದಯ 

ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಣದಾ ಚಕ್ಷು

ತನುವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಾ ಕರ 

ಆಘ್ರಾಣಿಸದಾ ನಾಸಿಕ 

ರಸಗಳರಿಯದಾ ಜಿಹ್ವೆ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯದಾ 

ಹೃದಯ ಇದ್ದೇನು ಫಲ


Rate this content
Log in