Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Jyothi Baliga

Others


4  

Jyothi Baliga

Others


ಬದುಕು

ಬದುಕು

1 min 23.8K 1 min 23.8K

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಾಕ್ ಕುತಂತ್ರ

ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ಜಪಿಸಬೇಕು ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬದುಕು ಕರೋನಾದಿಂದ ಅತಂತ್ರ

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೆಣೆಯಬಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ರಣತಂತ್ರRate this content
Log in