Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Jyothi Baliga

Others


4  

Jyothi Baliga

Others


ಬದುಕು

ಬದುಕು

1 min 23.7K 1 min 23.7K

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಾಕ್ ಕುತಂತ್ರ

ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ಜಪಿಸಬೇಕು ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬದುಕು ಕರೋನಾದಿಂದ ಅತಂತ್ರ

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೆಣೆಯಬಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ರಣತಂತ್ರRate this content
Log in