Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Jyothi Baliga

Others

4  

Jyothi Baliga

Others

ಬದುಕು

ಬದುಕು

1 min
23.9K


ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಾಕ್ ಕುತಂತ್ರ

ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ಜಪಿಸಬೇಕು ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬದುಕು ಕರೋನಾದಿಂದ ಅತಂತ್ರ

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೆಣೆಯಬಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ರಣತಂತ್ರRate this content
Log in