Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Zalak Bhatt

Others


2  

Zalak Bhatt

Others


વિદ્વાન

વિદ્વાન

1 min 3.3K 1 min 3.3K

ખરેખર, તો એ એક

વિદ્વાન હોય છે !

હર, 'મા' માં એટલું

બધું તો જ્ઞાન હોય છે.


Rate this content
Log in