Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Ashuman Sai Yogi Ravaldev

Children Stories


5.0  

Ashuman Sai Yogi Ravaldev

Children Stories


વાદળ

વાદળ

1 min 374 1 min 374

કાળું વાદળ, ધોળું વાદળ,

લાઘે કેવું ભોળું વાદળ,


ઝરમર ઝરમર વરસ્યું વાદળ,

વાદળ વચ્ચે તરસ્યું વાદળ,


દિશા ચારે ફરતું વાદળ,

નભના દરિયે તરતું વાદળ,


હાંડો ગાગર ભરતું વાદળ,

મારા ફળીયે રમતું વાદળ,


અનરાધાર વરસતું વાદળ,

દેશ વિદેશ ફરતું વાદળ,


વાદળ વાદળ ઓરે વાદળ.

મારે હાથ આવ રે વાદળ.


Rate this content
Log in