Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shaurya Parmar

Tragedy Thriller

3.8  

Shaurya Parmar

Tragedy Thriller

થાય છે

થાય છે

1 min
264


પહેલાં આંખો ઉપર કફન થાય છે,

અંતે આંસુઓ હૈયે દફન થાય છે,


અપાર ઈચ્છાઓનું હવન થાય છે,

ને અંતે સપનાઓનું શમન થાય છે,


અસહ્ય વેદનાઓ સહન થાય છે,

ને અંતે જીવતરનું વહન થાય છે,


અહિંસક, આત્માનું દમન થાય છે,

ને ધીરે ધીરે દેહનું હનન થાય છે,


અસ્થીઓ ચોફેર પવન થાય છે,

મસાણે બેઠા બેઠા મનન થાય છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Tragedy