Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Purnendu Desai

Others


4.6  

Purnendu Desai

Others


સહેલું નથી હોતું

સહેલું નથી હોતું

1 min 56 1 min 56

વિચારોને એમ હર વખતે,

શબ્દોમાં ઉતારી લેવું,

સહેલું નથી હોતું,

અશ્રુઓને પાછા ધકેલી,

ચહેરા પર સ્મિતને ગોઠવી દેવું,

એમ સહેલું નથી હોતું.


કાળની એ થપાટ ને,

સ્વીકારવું એમ એટલું,

સહેલું નથી હોતું,

ને છતાં આ જીવનરથને, થંભાવી દેવું એમ એટલું,

સહેલું નથી હોતું.


જતા રહ્યા છે એ જીવનમાંથી,

એ માનવું એટલું સહેલું નથી હોતું.

સરકે છે હાથમાંથી, ભૂત અને ભવિષ્ય,

એ અનુભવવું, એટલું સહેલું નથી હોતું


સરકતી એ રેતમાં એમ,

ટટ્ટાર ઉભવું 'નિપુર્ણ'સહેલું નથી હોતું,

દરિયાના એ મોજાને,

ખુદ ઈશ્વરથી પણ રોકવું શક્ય નથી હોતું.


Rate this content
Log in