Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Purvi Shukla

Others

3  

Purvi Shukla

Others

શાળા

શાળા

1 min
351


કરી કરી તોય નો કરી,

છતાં વ્હાલીમારી નોકરી,


શાળાનો જો હું ઘંટ વગાડું,

બાળકોને પહોંચવામાં થાય મોડું,

તોય શિક્ષા ન દઉં હું આકરી,


બાળકો કહેતા ગુડમોર્નિંગ મિસ,

આવી ગાલે કરતાં મને કિસ,

વર્ગ છોને જવાનું થાય ફરી ફરી.


Rate this content
Log in