Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Anil Dave

Others


4  

Anil Dave

Others


સાવ નોખા છે

સાવ નોખા છે

1 min 282 1 min 282

ખાટલાના સાલ-પાંખડાં સાવ નોખા છે,

તેના પાયાના જ ટાંગામેળ સાવ નોખા છે.


કો'કને કંઈ'ક કહી તો તેનો તોબરો ચડે છે,

કો'ઈ'ક ના તો મગ ને ચોખા સાવ નોખા છે.


વાંધા-વચકા પાડવામાંથી ઉંચું આવતું નથી,

તેવા ઈર્ષામાં બળતા બારકસ સાવ નોખા છે.


સાવ ગભરૂ ને ભોળા કબૂતરો જેવા ફફડે છે,

રાજહંસ જેવા દેખાતા કાગડા સાવ નોખા છે.


ઢોંગીઓ ગાંધીજીની ફાટેલી પોતડી જેવાં છે,

ગાંધીજી છાપ ફાટેલી નોટ જેવા સાવ નોખા છે.


Rate this content
Log in