Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

KANAKSINH THAKOR

Inspirational

3  

KANAKSINH THAKOR

Inspirational

પ્લાસ્ટિકને મારો લાત

પ્લાસ્ટિકને મારો લાત

1 min
11.9K


ઓ રામજીકાકા ઓ ગીતાકાકી

સાંભળજો ભઈલા મારી વાત...(૨)

પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિક ના કરશો

પ્લાસ્ટિકને મારો ભઈલા લાત...(૨)


શાકભાજી લેવા જાવો ત્યારે

કાપડની લઈ જાજો થેલી...(૨)

પ્લાસ્ટિકનાં માંગતા નૈ ઝભલા

આ ટેવ પાડવી પડશે વેલી...(૨)


પ્લાસ્ટિક તો ફેલાવે છે પ્રદુષણ

સાંભળજો ભઈલા મારી વાત...(૨)

પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિક ના કરશો

પ્લાસ્ટિકને મારો ભઈલા લાત...(૨)


પ્લાસ્ટિકના ઝભલાનો ભઈલા

ઉપયોગ ધીમે ધીમે તમે ટાળો...(૨)

પ્લાસ્ટિકની તો કરીએ હોળી

પ્લાસ્ટિકે વર્તાવ્યો છે કેર કાળો...(૨)


આવો સાથે મળીને લઈએ પ્રણ

પ્લાસ્ટિક હટાવા લડશુ દિન રાત...(૨)

પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિક ના કરશો

પ્લાસ્ટિકને મારો ભઈલા લાત...(૨)


Rate this content
Log in