Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

અજય પરમાર

Drama

4.0  

અજય પરમાર

Drama

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો

1 min
243


પુસ્તકો મહિનાઓથી માળિયા ઉપર છે કે,

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો..


નથી ખોલતો ડાયરીના પાનાં કે

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો..


નથી લખતો હવે હું કંઈ કે

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો..


છોડી દીધી છે રસ્તા પર રાહ જોવાની તારી કે,

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો..


નથી થતી ઉજાગરાથી આંખો મારી લાલ કે,

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો..


સંગીત તો સાંભળું છું, પણ એમાં સૂર તાલ નથી કે,

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો..


જીવન તો વહી રહ્યું છે એમ તો પહેલાની જેમ પણ એમાં,

પહેલાં જેવો હવે હું નથી રહ્યો.


Rate this content
Log in