Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Zala Rami

Inspirational

3  

Zala Rami

Inspirational

મસાલા કમ દવા

મસાલા કમ દવા

1 min
11.7K


છે આખું દવાખાનું

ઘરના રસોઈનું ખાનું


આવે ઉધરસ ,લાગે ચપ્પુની ધાર

થાય અગર લોહી શરીરની આરપાર

ઉઠાવી લો ફક્ત હળદરની જાર


પકડાય જો ગળું સુવાળું

લો મીઠું સાથે પાણી હુંફાળું

થાય દુખાવો પેટમાં કે થાય ગેસ

ગરમ પાણી સાથે મરી લઈ તું બેસ


Rate this content
Log in