Click here for New Arrivals! Titles you should read this August.
Click here for New Arrivals! Titles you should read this August.

Nil Patel 'શુન્ય'

Others


4.3  

Nil Patel 'શુન્ય'

Others


મજા શી વાતની છે ?

મજા શી વાતની છે ?

1 min 11.4K 1 min 11.4K

અમારા થી દુર થવામાં,

મજા શી વાતની છે !

કારણ ગમેતે હોય પણ,

મજા શી વાતની છે !


ના ફાવે તો જઈ શકો છો,

એમાં રજાની શી વાત છે !

હવે તો કઠોર દિલના છીએ એમાં,

સજાની શી વાત છે,


અમારાથી દુર થવામાં,

મજા શી વાતની છે,

કારણ ગમેતે હોય પણ,

મજા શી વાતની છે !


Rate this content
Log in