Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Nil Patel 'શુન્ય'

Drama

4.2  

Nil Patel 'શુન્ય'

Drama

જિંદગી

જિંદગી

1 min
212


વીતી ગઈ જિંદગી ઘણીએ વાતોમાં જ

નવ જડ્યું કશુંય આ ખોખરા નાતોમાં 


ઘણોય વરસ્યો મેહ ઉપરથીય

પર્વત પર નિસરણી કરી ભોંય ભેગો જ

જિંદગી ઘણીએ વીતી ગઈ આમજ રે,


પહાડ પર પોઢેલ ઝાંડી-ઝાંખરામાંથી વે'તા નીરની

જેમ રસ્તો કરી આગળ વધવું રે

જિંદગી ઘણીએ વીતી ગઈ આમજ રે,


બધેથી જળ એકઠું થઈ પટકાયું સરોવરે

ને સાગર થઈ છલકાયું એક અવસરે

આમજ વિખરાઈ ભેગી થઈ 

જિંદગી ઘણીએ વીતી ગઈ આમજ રે,


Rate this content
Log in